Rzekoma ogrodniczka – La finta giardiniera

Nie masz jeszcze dostępu?
Możesz go kupić tutaj:Po kliknięciu przycisku przeglądarka otworzy nową kartę z systemem biletowym Opery Śląskiej. Procedura zakupu jest analogiczna jak podczas zakupu biletu. Po dokonaniu płatności bilet wraz z kodem dostępu zostanie przesłany na podany adres email. Cena biletu: 20 zł.
Masz już dostęp i indywidualny kod?
Wpisz go poniżej:

Po podaniu poprawnego kodu dostęp na tym urządzeniu jest ważny przez 48 godzin.
Kodu można użyć wielokrotnie na jednym urządzeniu lub na kilku różnych urządzeniach w ramach jednego adresu IP. W przypadku urządzeń o zmiennym adresie IP kod jest jednorazowy.